, .

.

1. .

2. .

3. .

4. , .

   , () ( )
   , () ( ) Hyundai , . ...


   , . ...


   4. 11. 13. ...