-

  ( )
( )

1.
2. (2 .)
3.
4. 5. -1. . 2. . 3. . 4. - . 5. . 6. .


1. . 2. . 3. - . 4. 2 .
15 . 5. . 6. , .

   ( )
( )

1.
2. (2 .)


.

1. . 2. .


1. . 2 . 2. . .


1. (2 .)
2. 3.
4. 5.
6.
7.
8.1. . 2. . 3. .


1. . . 2. . 3. , .

   - ,
   Hyundai . . ...

   -
   - 1. . 2. . 3. ...


   501. 516. 517. 560. ...