, , .
0,30,5 .

   -
   - 1. . 2. ...


   Hyundai . . ...


   . . 4. 22. . ...