25. () 1. . 2. . 3. ...


    . ...


    . ( ) Hyundai. 1. ...