-
    1. , . 2. ...


    1. . . . . 2. 1 2. 3. 2 ...


    Hyundai. , Hyundai. ...