, -

, , - . - , Hyundai.


      . ...


      ( ) 1. 2. 3. 4. 5. 6. ...


      1. . 2. 1 2 . 3. , ...