.

, , . . , .

" " .

, Hyundai.

   -
   1. . 2. , . ...


   KB . . R-12 . ...

   ( ) -
   ( ) 1. 2. 3. 1. ...