, ,

, , , , .

, Hyundai.


      . . . 11. . 1. ...


      . , ...


      - 1. . 2. ...