()

Hyundai .

: 1. ;
2. , ;
3. , .

, Hyundai .


   1. . 2. - ...


   ( 1,5 SOHC) 1. 2. 3. 4. 5. ...

   -
   - 1. . 2. . 3. ...