1. . 2. Hyundai , "neutral" ...


    1. . 2. , ...


    KB . KB (, , ) ...