1. . , , . 2. ...

    ( )
    , 6. Hyundai ...

    ( )
    ( ) ( ) : , . ...