CD Tape , . , Hyundai.      1 ; 2 ; 3 . 1. . 2. ...


      532. 545. 562. 1. . 2. ...


      , . , ...