, Hyundai. , , .

, .

, Hyundai , .

   (SOHC DOHC)
   MFI , ͕ ...

   -
   - < > - < ...


   44. 45. 47. 51. 1. ...