Hyundai , : .

.

   -
   1. . 2. . 3. . 4. . 5. ...


   - . ...

   (, )
   (, ) 1. , ...