,

● ● "A" (PG-A) ● "B" (PG-) ● "A" (SCSV A)
● "B" (SCSV B)
● "C" (SCSV C)
● "A" (PCSV A)
● "B" (PCSV B)
● (DCCSV) ●
● ( ) ● ● ● ( ) -

   ( )
   , 6. Hyundai ...


   , . () 540. 548. ...

   -
   ( : 20) ...