- 0712/0713
Hyundai Elantra / / - 0712/0713


10 > 1000 / 10 "B" (PG-B) > 1000 / ( > 4,3 )
< > () "POWER"


   - 1709   2.23. ...


   CD Tape , . , Hyundai. ...


   , . ...