(1.8/2.0L I4)
Hyundai Elantra / / (1.8/2.0L I4)

  (1.8/2.0L I4)
(1.8/2.0L I4)

  (1.8/2.0L I4)
(1.8/2.0L I4)

  (1.8/2.0L I4)
(1.8/2.0L I4)


   , . , ...


   CD Tape , . , Hyundai. ...


   ( ). ...