- ST ( )
Hyundai Elantra / / - ST ( )

, ST . ..

 -  - ST ( )
- - ST ( )

 ""   1. . 2. 3 . ...


   . . 1. 4. 10. 24. ...

   -
   1. . 2. . 3. ...