- ,

Hyundai . . . , .

, , ., , .

1.


1. .

2. .

3. .


: 12 - 16 4. .

5. . .

   -
   - 1. . 2. . 3. ...


   1. , . . 2. . 3. ...


   . ...